Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil

Rozšířené vyhledávání

AntiČKP – Naše Mise

Autor carlos 
Upozornění Poslední příspěvek
Upozornění Zákon o pojištění odpovědnosti od 1.1.2018 08. 07. 2021 08:46

Re: AntiČKP – Naše Mise
15. 08. 2012 21:15
Nevím jednou větou, ALE : nejsem majitelem předmětného vozidla tudíš nejsem osobou povinnou - a poslat je do pr..l.e. Dotazník doporučuji nevyplňovat zdůvodu zákona o osobních údajích a navíc nějaké sparchantělé pojišťovně!!!
Re: AntiČKP – Naše Mise
20. 08. 2012 07:00
Dobrý den,
píšete, že ve věci dokazování tzv. negativních skutečností existuje rozhodnutí Nejvyššího soudu. Můžete zveřenit číslo a datum tohoto rozhodnutí. Chtěl bych se o toto opřít v písemném vyjádření okresnímu soudu. Pokud máte pravdu a rozhodnutí v tomto duchu existuje, bude mít mgr. Veronika LLM za čkp u soudu problém provozování dokázat.
Děkuji za odpověď.
Re: AntiČKP – Naše Mise
24. 08. 2012 11:27
patron napsal(a):
-------------------------------------------------------
> píšete, že ve věci dokazování tzv.
> negativních skutečností existuje rozhodnutí
> Nejvyššího soudu. Můžete zveřenit číslo a
> datum tohoto rozhodnutí. Chtěl bych se o toto
> opřít v písemném vyjádření okresnímu
> soudu.

Skrze google jsem našel následující:

Quote:
Shrnutí negativní důkazní teorie
K aplikaci negativní teorie důkazní lze tedy uvést tyto základní poznámky:

i) přímý důkaz reálné neexistence posuzované skutečnosti skutečně nelze podat,
ii) nicméně lze prokázat jinou, pozitivní skutečnost, která existenci negativní skutečnosti vylučuje (zde ovšem důkazní břemeno přechází na protistranu),
iii) nesmíme zaměňovat skutečnou a pouze gramatickou neexistenci.
Zdroj: [www.danarionline.cz]

případně
Quote:
Tvrdí-li žalovaný „tzv. negativní skutečnosti“, dochází podle názoru odvolacího soudu k „přesunutí“ důkazního břemene na žalobce, což soud prvního stupně zcela pominul. Protože však žádné důkazy pro své tvrzení neoznačil, neunesl důkazní břemeno a ...
Zdroj: [www.epravo.cz]
Re: AntiČKP – Naše Mise
28. 08. 2012 23:33
Carlosi a další,
asi jsem méně chápavý a z uvedených definic mi není jasné, jak tyto mohu aplikovat při obhajobě proti čkp. Je tu někdo erudovaný, který by mi (a nejen mně) polopatě vysvětlil, jak může (z výše uvedeného příspěvku) prokazování negativních skutečností ovlivnit (v pozitivním slova smyslu) postavení žalovaného (např mě) proti žalujícímu ( tomto případě čkp). Je v tom nějaká klička, která přehraje dokazování neprovozování vozidla na čkp (dokázání provozování vozidla)? Děkuji za možné vysvětlení.
AntiČKP – Naše Mise pokračuje, nenechte se odradit
03. 09. 2012 21:32
Vážení,
nechci zde polemizovat o vymahatelnosti práva, jelikož v ČR je na velmi špatné úrovni, takže k věci.
Z jednání ČKP jsem naprosto zhnusen, vyřešil jsem již několik případů mých klientů, avšak cca od dubna tohoto roku veškeré námitky, které se opírají o zákony ČR nejsou zcela účelově uznávány. Důvodem je to, že v případě, že ČKP zjistí dle argumentace, že pohledávku nevymůže, záměrně námitku označí za neoprávněnou, jelikož poté vymyšlenou pohledávku prodává za zlomek vymahacím společnostem (cca 20-30% z výše údajného dluhu). Poté Vám nezbývá nic jiného než se hádat s vymahací společností a ta dělá vše, aby se vymyšlená pohledávka zaplatila. Je důležité setrvat a hlavně NEPLATIT, protože jakmile se vše dostane k advokátovi veškeré náklady si ČKP a vymahací společnosti zaplatí sami. Stačí si pouze trvat na svém a neustále argumentovat stejně, viz následující text....
Tímto chci reagovat na dopis (upomínku), kterou jste mě zaslali. V tuto chvíli jsem přesvědčen, že nemáte právo po mě vyžadovat zákonný příspěvek s odvoláním na zákon:
č. 168/1999 Sb. § 24 c odst. 1 (citace - Je-li provozováno tuzemské vozidlo bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem, je vlastník vozidla povinen uhradit Kanceláři příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu tímto zákonem. Za úhradu příspěvku podle věty první odpovídá společně a nerozdílně s vlastníkem vozidla jeho provozovatel, není-li současně jeho vlastníkem. Povinnost podle věty první a druhé vzniká tomu vlastníkovi a provozovateli vozidla, který byl nebo měl být zapsán v registru silničních vozidel v době, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. To neplatí v případě, kdy pojištění odpovědnosti zaniklo. )
a č. 168/1999 Sb. § 1 odst. 2 (citace - Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici 1a),silnici 2) ,místní komunikaci 3) a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná 4) (dále jen „pozemní komunikace“), provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.


V době od ... - ... jsem vozidlo neprovozoval, z důvodu nepojízdnosti. Zároveň bylo vozidlo odstaveno na vlastním pozemku (nebylo ponecháno na veřejné pozemní komunikaci), nejsem si vědom, že jsem jednal v rozporu se zákonem, když jsem neměl sjednanou pojistnou smlouvu o povinném ručení. Tato povinnost je ukládáno, pokud je vozidlo provozováno, a proto nejsem povinen zákonný příspěvek platit. Podotýkám, že zákon neříká nic o nutnosti vložení SPZ do depozita.

ŠUMI
Re: AntiČKP – Naše Mise pokračuje, nenechte se ...
03. 09. 2012 23:18
Pane Šumi,
jen stručnou poznámku k Vašemu článku. Již zde byla iks krát popisována "obhajoba" vůči požadavkům ČKP na podstatě NEPROVOZOVÁNÍ VOZIDLA, jsou to ale jen naprosto scestné povídky na bázi "osoby blízké" a snažit se o to mohou jen ti, co mají "máslo na hlavě" a zcela záměrně či úmyslně tzv. povinné ručení za své vozidlo neplatili a neplatí . Právě kvůli nim je celá ČKP zřízena a jejím cílem je tyto "motoristy" vyhledávat a postihovat.
Bohužel se v mnoha případech stává, že obešlou i lidi, na kterých své požadavky "vymáhají" zcela neprávem (nebyli v té době vlastníkem ani provozovatelem, neb vozidlo koupili později, resp. prodali dříve, než které ČKP uvádí jako předmětné období). Pro tyto lidi je celý tento web antickp určen, jim je třeba pomáhat a radit, néééééé těm "vyčůránkům", kterých se snažíte zastávat Vy. Já sám jsem si vůči ČKP "obhájil" již 3 případy,
vždy to ale bylo na podkladě jiného období vlastnictví (resp. nevlastnictví ) vozidla, než za které na mně nemalé peníze lidé od nich vždy chtěli.
Závěrem jen poznámka : píšete-li např. v textu ....
........kterou jste MĚ zaslali, ...........že nemáte právo po MĚ vyžadovat ........... PÍŠE SE ZDE odjakživa vždy JEN A JEN ..."MNĚ"( jako pomůcka ve škole k tomu bylo ...komu? ...TOBĚ ....), ale to vše jen naokraj, mimo věc. Zdraví všechny PoKeC
Re: AntiČKP – Naše Mise pokračuje, nenechte se ...
04. 09. 2012 15:55
Zdravím,
máte pravdu v tom, že se dá odvolání na neprovozování vozidla a odstavení na vlastním pozemku i zneužít. Nicméně ty ,,Vyčůránky" od lidí, kteří jsou v právu těžko rozenáváte.
Příkladem Vám dám člověka, který sdědil ,,starého fichtla" od dědečka, motocykl je stále ve stodole, technická způsobilost je již 5 let propadlá a operátor ČKP Vám záměrně říká nepravdu o tom, že musí příspěvek nepojištěných zaplatit, i když se na něj povinnost platit nevztahuje. V tomto případě se nejedná o žádného vyčůránka, ale o zoufalého člověka, kterému je záměrně lháno. Důležité je, aby hlavně zaplatil.
Nic není tak jednoznačné, ani svět není černobílý, kdyby ano, právníci by se asi neuživili.
Šumi
Re: AntiČKP – Naše Mise pokračuje, nenechte se ...
11. 09. 2012 21:31
Naprostý souhlas ;-).Oni by ti vyčůránkové o kterých píše PoKeC neexistovali kdyby ČKP dělala opravdu to,co říká že dělá a to: "že jsme veškeré skutečnosti prověřili a posoudili".Když mohou mít pojišťovny své detektivy kteří šetří různé pojistné události,proč je nemá ČKP? Aby opravdu veškeré skutečnosti prověřili...
Re: AntiČKP – Naše Mise pokračuje, nenechte se odradit
16. 09. 2012 20:07
Zdravim,

protoze se v teto problematice orientujete, jak myslite, ze by CKP postupovala, pokud by "dluznik" odpovedl Vami uvedene, a na to by CKP odpovedela, ze mate povinnost odevzdat SPZ do depozitu, pokud vozidlo neprovozujete? Ja osobne bych na to reagoval tim, ze pokud se CKP domniva, ze jsem mel SPZ odevzdat, at preda vec k prosetreni na obecni urad ke spravnimu rizeni, kde za toto hrozi pokuta par stovek, je to tak? Pote by ale muselo CKP namitku uznat, pokud nema jasny dukaz, ze tomu bylo jinak, nebo ne?

Diky za event. reakci.


Šumi napsal(a):
-------------------------------------------------------
>
> V době od ... - ... jsem vozidlo neprovozoval, z
> důvodu nepojízdnosti. Zároveň bylo vozidlo
> odstaveno na vlastním pozemku (nebylo ponecháno
> na veřejné pozemní komunikaci), nejsem si
> vědom, že jsem jednal v rozporu se zákonem,
> když jsem neměl sjednanou pojistnou smlouvu o
> povinném ručení. Tato povinnost je ukládáno,
> pokud je vozidlo provozováno, a proto nejsem
> povinen zákonný příspěvek platit.
> Podotýkám, že zákon neříká nic o nutnosti
> vložení SPZ do depozita.
>
> ŠUMI
Re: AntiČKP – Naše Mise pokračuje, nenechte se odradit
17. 09. 2012 11:07
Zdravím,
argument ČKP, že musíte v případě neprovozování dát SPZ do depozita je všeobecně šířený omyl, který šířily i pojišťovny. Není tomu tak, jelikož žádný právní předpis takovou povinnost neukládá a ,,co není zákonem zakázáno, je dovoleno".
Určitě bych chtěl po ČKP, ať Vám sdělí, na základě jakého zákona se jejich tvrzení opírá.

S pozdravem Šumi
Re: AntiČKP – Naše Mise pokračuje, nenechte se odradit
20. 09. 2012 13:37
Souhlasím,nevím jak jinde v ČR,ale měl jsem tu čest pracovat pro onu uniformovanou firmu v době,kdy se depozit zaváděl a dokonce ve dnech největšího náporu pomáhat na registrech.Dle instrukcí se do depozitu nesmí brát značky z vozu bez STK!Tenkrát se to zdůvodňovalo tím,že by si z toho lidi dělali odkladiště.Když jsem pak po zavedení pravomoci čkp vybírat výpalné chtěl zkusit uložit značky z auta,které nikdy na STK nebylo,tak mě doslova vyhnali.Na jiném okrese samozřejmě.:-)
Re: AntiČKP – Naše Mise pokračuje, nenechte se odradit
21. 09. 2012 22:21
Pane Šumi,
v zásadě jsem na Vaší straně a firmu čkp skutečně "nemusím". Přesto si Vás dovolím upozornit, že nutnost uložení SPZ (resp.RZ) v případě nepojištěného vozidla ze zákona 168/1999 vyplývá.... Nechci zahlcovat tuto diskusi celou citací příslušného ustanovení, a proto v případě zájmu vyhledejte úplné znění zákona a zejména § 15, odst.5.
Re: AntiČKP – Naše Mise pokračuje, nenechte se odradit
22. 09. 2012 16:27
Zdravím Robi,
díky za zájem :-), jistě uznáte, že zákony jsou v mnoha případech především o slovíčkaření, takže ...O tomto paragrafu samozdřejmě vím. Pro vysvětlení musím použít část citovaného zákona, takže ...(5) Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události, je vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu, ...

Všimněte si textu ...na základě které vznikla povinnost pojistníka platit pojistné...

Pojistník je osoba, která platí pojistné dané pojistné smlouvy. Jelikož žádná pojistná smlouva není uzavřena, není ani žádný pojistník. A jelikož vozidlo není provozováno a je odstaveno na vlastním pozemku, není povinnost pojistnou smlouvu uzavírat. :-)

S pozdravem Šumi
Re: AntiČKP – Naše Mise pokračuje, nenechte se odradit
23. 09. 2012 21:33
Zdravím pane Šumi,
beru s jistou opatrností svou výtku vůči Vaší znalosti či neznalosti předmětného paragrafu. Z hlediska právní teorie to může být pro odmítnutí "nároku" čkp zajímavý moment. Ale po zkušenostech se soudy obecně, bych spíše očekával soudní verdikt více všeobjímající problém nutnosti (ne)placení pov. ručení. Tedy to trpké zaklínadlo: Registrováno = Provozováno.Pokud však výše zmíněný výklad s úspěchem uplatníte budiž Vám přánosmiling smiley
Re: AntiČKP – Naše Mise
30. 09. 2012 12:14
Před několika dny jsem o ČKP neměla ani tušení, teď nedělám nic jiného, než projíždím net, telefonuji, kopíruji, platím poštovné a zuřím! Kdo mi zaplatí nervy a náklady? Na dotaz, proč mi zaslali výzvu v září 2012, když údajné nepojištění zjistili v únoru (oblíbené 3 měsíce nepojištění za necelých 5.000Kč s náklady), uvedli, že mohou vymáhat tři roky zpětně. Pominu-lu, že nemají za co, vidím nervák na další roky. Teď se domáhám nápravy, ale skončí to? Stížnost: ministerstvo dopravy odkazuje na finance, tam vám sdělí, že vyřizuje ČNB! Jak kohoutek a slepička. A jen proto, že mě kdosi vylosoval v ruletě náhodných čísel? Já nejsem ten, kdo jim předává data, to je CRV a pojišťovna. Kdo tuhle nesmyslnou instituci vydupal ze země, by zasloužil skutečně seřezat! Jak mám rozumět tomu, že odpovědní obálka je na P.O. Box Ostrava, ale do telefonu vám sdělí, že sídlí v Praze? Celé mi to přijde jako pokus o podvod!
Kuba
Re: AntiČKP – Naše Mise
31. 10. 2012 00:04
Chápu, že se zastáváte operátorů, jsou to jen lidi. Ale tak si v kanceláři mají udělat pořádek, aby nenaštvali tolik jinejch lidí!, které nutí ve svém volnu shánět informace a doklady a posílat je nějaké kanceláři jen proto, že ČKP nedělá svou práci a neověřuje si údaje v registru, než někomu pošle výzvu. Kancelář svým jednáním porušuje ústavu. Kde je presumpce neviny? A pokud oni tvrdí, že jsem porušil zákon, mají mi to dokázat. Místo toho my musíme dokazovat, že se zmýlili?
I my jsme se stali jejich obětí, kdy si nárokují příspěvek za období, kdy jme ještě nebyli majiteli vozu.
Veronika
Re: AntiČKP – Naše Mise
03. 12. 2012 20:17
Nootak to pozor, po několika telefonátech nám pokaždé operátoři příslušné společnosti tvrdili vždy něco jiného a nedobrali jsme se k ničemu, takže zhruba 800,- provolaných a nikdo nebyl schopný poradit, až po té co jsem na paní "operátorku" asi deset minut ječela do telefonu a chtěla sem přepojit na nějakého vedoucího až TEN!!!! byl schopný poradit, s odpuštěním jsou to zmetci kteří se nabaží na lidském zoufalství a nevědomosti, jsem už s tím vším celkem seběhlá a očividně náš případ vyhrajem moody smiley zaplatili jsme už 12.000,- neoprávněně, ted budou tu sumu vracet, ráda pomůžu poradím, e-mail hendrichovi@centrum.cz, ale opravdu jsem sama nechápala jejich vychcané metody, a opravdu nám dlouho trvalo, než jsme se z toho vymotali. Verunka
Verunka
Hromadná žaloba
03. 12. 2012 21:11
Tímto navrhuji hromadnou žalobu na Českou kancelář pojistlitelů z neoprávněného obohaco vání, přidejte se vyhrajeme, nemají na to právo.Verunka - já budu bojovat do posled ní kapky
Re: AntiČKP – Naše Mise
04. 12. 2012 08:07
Veroniko, myslím, že jestliže je něco o čem by každý z nás měl vědět = je potom emailový kontakt zbytečnou komplikací - lepší je - hodit to sem na tyto stránky, které byly k tomuto účelu vytvořeny = tedy PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU V SITUACI, KTERÁ NENÍ V CIVILIZOVANÝCH ZEMÍCH OBVYKLÁ - ve vztahu k "pekáči" (ČKP). Taky o informace se zde dělíme, jak je to jen možné aby je měl každý, kdo to potřebuje k dispozici a mohl tak se seznámit s realitou v ČR !!!. Zveřejněním něčeho nového (je-li něco) - není ani dotčena možnost emailového kontaktu. Dík za pochopení.
lalina
Re: AntiČKP – Naše Mise
06. 12. 2012 21:47
Dobrý den,

můžu se zeptat, zda má někdo zkušenosti s ČKP a jejich manýrama v případě, kdy Vám ukradli auto, bohužel odemčené a způsobili s ním škodní událost?
Pokud ano, prosím ozvěte se mi na email lllallla@seznam.cz

díky moc
Autor:

Váš email:


Předmět:


Ochrana proti spamu:
Prosím zadejte text (5 znaků), který je zobrazen níže. Je tu z toho důvodu, aby zabránil robotům spamovat diskusní fórum.
HnpdW
Příspěvek: