Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil

Rozšířené vyhledávání

Něco pro návštěvníky tohoto webu = ČKP!!!!!

Autor kdokoliv 
Upozornění Poslední příspěvek
Upozornění Zákon o pojištění odpovědnosti od 1.1.2018 24. 09. 2019 20:07

Re: Něco pro návštěvníky tohoto webu = ČKP!!!!!
19. 03. 2013 18:29
Zde máte opět článek jak to funguje !!! [www.veciverejne.cz]
Jakmile se neoprávněná ale třeba i oprávněná výzva dostane k někomu z "vyšších vrstev" - dochází k úplně jinému POSTUPU ! Vůbec nepožadují prokázání o neprovozování, tak jako po ostatních po kterých tvrdošíjně vyžadují prokázání tzv. negativní skutečnosti = která se prokázat NEDÁ !!!
Re: Něco pro návštěvníky tohoto webu = ČKP!!!!!
24. 04. 2013 16:05
Opět vkládám něco pro Vás všechny, JAK ŽE JE TO S TOU naší "OBLÍBENOU" FAŠISTICKOU kanceláří???!!! A i přesto, že v tom článku PŘIZNÁVAJÍ, že je pár výzev neoprávněných nelze těmto lžím přikládat věrohodnost, především proto, že z počtu obeslaných více jak MILIONU osob by v tomto poměru MUSEL JEZDIT tedy - (provozovat) na komunikacích viz. ZÁKON
= ( §1 odst.2) což by znamenalo, že se na silnicích pohybuje OKOLO 900 000 ( DEVÍTISET TISÍC!!!!!!!!!!!!!) VOZIDEL BEZ POVINNÉHO RUČENÍ. Dále není potřeba to rozebírat !!! Dočkáme se nějakého řešení???
A to se netýká pouze čkp ale také jejich přismrdálků z eosu, transcomu a jim podobným včetně AK, které pro ně tuto špinavou práci dělají !!!!!
[www.ceskatelevize.cz]
A na této stránce ( mimo již uvedeného odkazu) se toho dá najít také dost !!
[www.ceskatelevize.cz]
Ještě si neodpustím poznámku = za takto pojatý zákon ze strany NFGO( čkp ) = ( obviňování / BEZ DŮKAZŮ statísíců osob!!!, za jejich oblíbené NEAKCEPTOVÁNÍ našeho vyjádření !!! za jejich NÁTLAK!!!, předávání k DALŠÍMU VYDÍRÁNÍ inkasním agenturám!!! za NEOPRÁVNĚNÉ zisky !!! za přesvědčování soudců ŽE ONI NA TO MAJÍ NÁROK !!!! atp....... BY MĚLI JÍT = za KATR alespoň na 20 LET a to všichni!!! - včetně spolupracujících subjektů a představitelů těchto inkasních agentur!!!! To co předvádějí nemá v civilizovaných zemích VŮBEC CO DĚLAT!!! Jakým způsobem se POTOM na tuto ZÁKONEM zřízenou KANCELÁŘ = máme DÍVAT?????!!!!!!!
Osobně by mě zajímalo = KDO MŮŽE BEZTRESTNĚ NĚKOHO SOUSTAVNĚ OBVIŇOVAT a ještě k tomu V TAKOVÉM MĚŘÍTKU !!!!!
Re: Něco pro návštěvníky tohoto webu = ČKP!!!!!
30. 07. 2013 14:56
Zdravím Vás všechny = tedy Ty, kteří jsou nějakým způsobem OBVIŇOVÁNY z každodenního porušování zákona 168/99 !!! od novodobých fašistických organizací = namátkou ( ČKP, EOS, TRANSCOM ..a k nim patřícím PŘISLUHOVAČŮM !)
Tento styl podnikání ( který těžce zasahuje do našich práv a svobod ) ze strany jmenovaných, by se jistě nezamlouval ES stejně tak jako v tomto odkaze. Článek ačkoliv přímo nesouvisí se jmenovanými spolky je dobré vědět, že tento způsob EXISTUJE !

[www.novinky.cz]

Osobně by se mně líbilo, kdyby některý případ došel až tam = ale myslím si, že i naše nejvyšší soudy tomuto udělají PŘÍTRŽ !!
NEZERPOO
Re: Něco pro návštěvníky tohoto webu = ČKP!!!!!
26. 02. 2014 11:42
Dobrý den,
i já jsem byl osloven ČKP a EOSem včetně složenky na zaplacení.
Mám dotaz, problém nás oslovených má dvě roviny, právní, účetní, právní je tady celkem podrobně rozebrán, účetní - k dopisu BLA,BLA,BLA, je přiložená složenka, Poštovní poukázka typu A.
ČKP i EOS je v registrů plátců DPH, takže každý vystavený daňový doklad ČKP,EOS, by měl být s DPH !?
1. Je Poštovní poukázka typu A zjednodušený daňový doklad?
2. Jdou tyto složenky a jejich finanční vyčíslení, mimo plátcovství DPH u ČKP a EOSu ?
Re: Něco pro návštěvníky tohoto webu = ČKP!!!!!
26. 02. 2014 11:44
Pokud se Vám jedná o účetní problém, poradím jenom stránky, kde jsou odborníci a vždy mi poradili, vysvětlili..
[business.center.cz]
Re: Něco pro návštěvníky tohoto webu = ČKP!!!!!
06. 03. 2014 10:46
A máme zde další článek ohledně F A Š I S M U v čechách. NFGO neb Fašistická -MAFIE !!!

[www.dfens-cz.com]

Tento článek je také mou odpodvědí uživateli pod nickem XY, který mě utvrdil v názoru, že jeho výklad některých pojmů ustanovení zákonů, případně názory zkorumpovaných či neschopných soudců potažmo vyjádření ÚS je dle něj vlastně správný. Ale tak tomu NENÍ !!!!!

Interpretace zákona v tak choulostivých pozicích, jako je obvinění a následné vydírání - ze strany soukromých subjektů = JE NEPŘIJATELNÉ!! = stejně tak, jako kdyby každý jeden byl souzen a odsouzen za jízdu pod vlivem alkoholu jen proto, že si to nějaký soukromý ZMRD - MYSLÍ !!! = bez důkazů !!! = tyto způsoby jednání s lidmi si zaslouží pro všechny aktéry ten nejpřísnější trest !!!
XY
Re: Něco pro návštěvníky tohoto webu = ČKP!!!!!
06. 03. 2014 13:55
Děkuji za odpověď. Já pouze říkám, že pokud ze dvou právních předpisů, které vzájemně upravují určitou problematiku, vyplývá povinnost vlastníka odevzat značky k vozidlu, které není pojištěno, registru a zároveň povinnost úřadu, který vede registr, vozidlo bez pojištění z registru vyřadit, tak mi logicky výplývá, že smyslem je, aby veškerá registrovaná vozidla byla pojištěná.

Pokud ústavní soudce rozhodne tak, že je vozidlo provozováno v rozporu se zákonem 168/1999 Sb., když k němu není uzavřeno pojištění a nesjou vráceny značky, je dle Vašeho názoru zkorumpovaný?:-)

Btw. docela by mě zajímalo, kde autor bere uváděná čísla. Koukal jsem do výročních zráv na internetových stránkách ČKP a z ničeho nevyplývají.
Re: Něco pro návštěvníky tohoto webu = ČKP!!!!!
06. 03. 2014 21:45
pro XY: "...ohledně výkladu právních norem máte právo, je to ostatně znakem fungujícího státu ..."

Bohužel výklad práva stylem "Co tím chtěl básník říci" je naopak znakem, či spíše příčinou, našeho špatně fungujícího státu.
Především kdyby chtěl (a mohl nebo uměl) básník, zákonodárce, ing. Pavel Hrnčíř (nebo kdo ještě?) napsat do zákona č. 16/1999 Sb. něco jiného, určitě by to tam napsal. A je-li v tomto zákoně (168/1999 Sb.) napsáno:
§ 24c, odst. 1 Je-li provozováno tuzemské vozidlo bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto (168/1999 Sb., nikoli s jiným) zákonem, je vlastník vozidla povinen uhradit Kanceláři příspěvek ...,
Kanceláři vzniká nárok na příspěvek jen v tomto uvedeném případě. Nárok na příspěvek Kanceláři naopak nevzniká v případech ostatních, tedy kdy není nepojištěné vozidlo provozováno vůbec nebo je provozováno jinak než v rozporu s tímto zákonem, například jízdou na účelové komunikaci definované v § 7 zák. č. 13/1997 Sb. Když bude řidič jezdit pod vlivem a ještě jako hovado, určitě Kanceláři z tohoto titulu nevznikne nárok na příspěvek.
Tento zákon (168/1999 Sb.) hodnotí nezákonnost provozování vozidla a nesplnění povinnosti odevzdat registrační značky v §§ 16, 16a jako dva různé delikty s dvěma různými postihy. Tento zákon tedy zjevně rozlišuje mezi nezákonným provozováním nepojištěného vozidla a nesplněnou povinnosti odevzdat registrační značky. Někteří soudci tento rozdíl postřehli a jiní (včetně těch ústavních), kteří zřejmě zákony nečtou, nikoli. Z tohoto pohledu pak není názor ústavního soudu výkladem zákona, ale spíše jeho špatným překladem z češtiny do češtiny.

Formálně registrované vozidlo může být třeba už jen "zapomenutým" papírem ve skříni a fyzicky nemusí už vůbec existovat. Když ústavní soudce rozhodne, že tento zapomenutý papír je vozidlem provozovaným v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb., tento soudce pravděpodobně nezná zákon č. 168/1999 Sb. a bude nejspíše hloupý, neschopný, natvrdlý ap.
A jako občan pak můžu být na pochybách, jestli je slovo "ústavní" odvozeno od slova ústava nebo ústav.
Re: Něco pro návštěvníky tohoto webu = ČKP!!!!!
06. 03. 2014 22:17
XY = ještě něco uvedu i já, ačkoliv po výstižném pojednání od "Anikrej Car" už by nebylo nutné nic dodávat.

iX ips - Y - lone - je moc pěkné, že si stále stojíš za svým názorem a z jaké logiky vycházíš je mně srdečně jedno - mimochodem takto interpretovaná logika = JE NELOGICKÁ !!! …a nechci ani určovat, jaký že smysl v rámci nepojištění - má evidence vozidel. Evidence vozidel je jakýmsi seznamem registrovaných majitelů a jejich vozidel – neurčuje vlastnické vztahy a pouhý zápis v úřední evidenci nemůže znamenat plošné obviňování osob z porušení zákona tím, že je vozidlo užíváno na komunikacích.

Vyjádření ÚS k dané problematice je v hrubém rozporu s náplní tohoto nejvyššího soudního aparátu, proto je vysoce pravděpodobné, že v tom JEDOU s NIMA = tento negativní postoj tedy bude muset zastavit soud EVROPSKÝ , nebo třeba své vyjádření přehodnotit !!!
Do budoucna bychom se pak mohli obávat, že když si koupíme nůž - budeme obviněni z vraždy ???!!! U soudu by to pak mohlo vypadat asi takhle = SOUDCE - jste vrah protože máte nůž, OBVINĚNÝ - já jsem nic neprovedl, byl vůbec někde zabitý člověk? - SOUDCE NA TO = no to néé ale mohlo se tak stát = VINEN - další.....!!!

Existují vozidla např. mopedy, které RZ přiděleny vůbec nemají a přesto se mohou provozovat zcela v souladu se zákonem = musejí logicky splňovat podmínky pro jeho provoz na pozemních komunikacích stejně jako vozidla s přidělenou RZ = v tomto případě minimálně pojištění odpovědnosti VOZIDLO jako VOZIDLO v tom rozdíl NENÍ = PODLE tvé logiky a logiky některých soudců, by takováto vozidla nemohla NIKDY!!! přerušit pojištění do okamžiku jeho ekolikvidace = ?? !! – protože bez přidělené RZ tuto nemohou deponovat = copak nám z toho asi tak vyplývá ? ŽE by zákon pohlížel na jednotlivá vozidla odlišně ??? = HA HA HA = tak takovou interpretaci zákona považuji za naprostý nesmysl.

Dále pak, jsou-li RZ odevzdány do depozita A NIKOHO UŽ NEZAJÍMÁ ,kde se dané vozidlo nachází je zcela evidentní, že se na takové vozidlo ze zákona již nepohlíží jako na vozidlo, a důvodem toho je, že by musel dotyčný prokazovat neprovozování STEJNĚ, jako osoby, které této povinnosti nedostáli - dáno do souvislosti s následujícím odstavcem. Stačí se podívat na parkoviště před panelákem a nejen tam...vozidel bez RZ stojí na veřejných místech velké množství a nikdo takovou věc neřeší = to by bylo asi moc práce = postihovat skutečné provinilce a příspěvek vybírat na základě důkazů o výskytu vozidla bez pojištění na komunikacích!!!

V zákoně o pojištění v §15 odst.5 = "Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, NA ZÁKLADĚ KTERÉ VZNIKLA NEJPOZDĚJI UPLYNUTÍM TÉTO LHŮTY POVINNOST POJISTNÍKA PLATIT POJISTNÉ = ( povinnost pojistníka…!!!..její povinnost je odvislá od používání vozidla na komunikacích dle §1 odst.2) a povinnost POJISTITELE poskytnout POJISTNÉ PLNĚNÍ pro případ škodné události.....je povinnost odevzdat RZ do depozitu....... zde se jasně uvádí povinnost odevzdat RZ pro případ možného plnění pojistitele za škodu způsobenou vozidlem. V uvedeném ustanovení není ani písmeno o tom – nechce-li někdo vozidlo používat nebo dokonce nechce-li platit pojištění. Ani jedna z podmínek pro uložení RZ do depozitu není odstavením vozidla na neveřejný prostor - naplněna. Plnění pojistitele se nevztahuje na škody, které by mohli vzniknout provozováním vozidla na komunikacích veřejně nepřístupných = to je ta výjimka . Z dikce tohoto ustanovení potom vyplývá, že povinnost odevzdat RZ platí pouze pro vozidla, která mají za povinnost vozidlo pojistit a to jsou vozidla, která jsou odstavena nebo-li provozována na VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH = ze kterých se rázem při odevzdání RZ stane asi něco jiného než vozidlo !!! ??? !!! Specifický rozpor §15 odst.5 s ustanovením §1odst.2 nelze vykládat tak, že každé vozidlo ať stojí kdekoliv MUSÍ MÍT UZAVŘENO POJIŠTĚNÍ = rád bych zde ale předeslal, že problematika sporů s nepojištěnými vozidly se natýká nepojištění = NÝBRŽ vozidel, která se vyskytují na VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH ( v praxi s RZ!!) bez pojištění - a to je velký rozdíl.
Honza
Re: Něco pro návštěvníky tohoto webu = ČKP!!!!!
07. 03. 2014 07:50
Pánové, pokud vím, tak před tím, než do zákona 168/1999 Sb. byl příspěvek zaveden, běžela poměrně rozsáhlá kampaň, vyzývající vlastníky neexistujících vozidel (která již existují pouze "na papíře"winking smiley, aby je vyředili v registru. Mám pocit, že k tomu byla dokonce poskytnuta lhůta v zákoně 56/2001 Sb., kdy to šlo udělat pouze na základě čestného prohlášení.

A co myslíte, že se stane, když nějaký pablb ve Vámi uvedeném případě (účelová komunikace) přejede dítě? ČKP zaplatí poškozenému újmu a bude odkázána na to, že jí zmíněný pablb plnění zaplatí.

Oba bych Vás chtěl slyšet, pokud byste v roli poškozených byli Vy.
Re: Něco pro návštěvníky tohoto webu = ČKP!!!!!
07. 03. 2014 09:04
Pro = honza !!! - ...jak někdo může mít takovéto ÚCHYLNÉ názory to neumím pochopit !!! Jestliže se stane nějaká škoda na veřejně nepřístupném místě ( jakéhokoliv charakteru !!) - rozhodně nedojde k odškodnění této škodné události ze strany čéé káá péé , dokonce ani z jakékoliv jiné pojišťovny v rámci "povinného ručení" !!! Vůbec nechápu z jaké GALAXIE pocházíš !!! Na škody, které se mohou stát jinde než na veřejných komunikacích, je nutné mít sjednáno pojištění JINÉ !!! Móóóc dobře si pojišťovny hlídají, kde k pojistné události DOŠLO - aby se mohli vykroutit z plnění, kdy požadavek pro plnění nebude splňovat "jejich" zákonné podmínky. Takže = jezdím-li svým nepojištěným traktorem po svém poli a na něm přejedu spícího ( někoho ) rozhodně tuto škodu nebude nikomu vyplácet čéé káá pééé = ale bude se situace řešit úplně jinak.
Honza
Re: Něco pro návštěvníky tohoto webu = ČKP!!!!!
07. 03. 2014 12:50
Pokud chceš něčí názory označovat za úchylné, tak si to schovej pro sobě rovné. Pojišťovna má povinnost uhradit škodu z pojištění odpovědosti kdekoliv, výjimky jsou uvedeny pouze v § 7 zákona 168/1999 Sb. a nesouvisí s místem vzniku škody. Pokud pojišťovna tvrdí něco jiného, dělá to účelově, aby nemusela platit. Pokud jde o Tvoji myšlenku s traktorem, myslel bych si, že to je stejně, ale není. Znám případ ve kterém ČKP byla dle rozhodnutí soudu povinna uhradit škodu způsobenou nepojištěným autem na neveřejné účelové komunikaci.
Re: Něco pro návštěvníky tohoto webu = ČKP!!!!!
07. 03. 2014 19:54
" Honza" = tento druhý příspěvek je ještě ÚCHYLNĚJŠÍ než ten první a to rozhodně o něčem svědčí = (začínáš se zdokonalovat !) Na "XY" jsem si už zvykl, že měl poněkud zkreslené představy o jednotlivých ustanoveních zákonů - ale měl alespoň úroveň a to se u tebe nedá zachytit ani lupou !!! Jestliže chceš negovat to, co je zde prezentováno a dokonce víš o soudním rozhodnutí ( jak píšeš ) tak to rozhodnutí sem vlož a jsem přesvědčen, že smysl soudního rozhodnutí bude ve zcela jiné rovině než jakou se zde snažíš navodit. Mnou uvedený příklad s traktorem JE obecně použitelný ve vztahu k problému s nepojištěným vozidlem = jenže u tebe to tak není !!! Vozidlo na veřejně nepřístupném místě je mimo dosah zákona o pojištění a mimo dosah povinnosti placení sankce v podobě příspěvku = (zákonná výjimka, kdy se pojištění na tyto vozidla nevztahuje). Jinak tomu je, jestliže takové nepojištěné vozidlo JEZDÍ po komunikacích a někomu způsobí škodu = takovou situaci lze chápat jako smyslem tohoto zákona. Logičnost toho, co jsem napsal spatřuji také v tom, že zákon v této podobě je nepřijatelný a o tom svědčí nejen množství obviněných osob a diskusních fór ale také návrch připravený poslanci vedoucí k jeho ZMĚNĚ !!!
Re: Něco pro návštěvníky tohoto webu = ČKP!!!!!
07. 03. 2014 20:21
Pro Honzu
"... běžela poměrně rozsáhlá kampaň ..."
Já nevím. Snažím se nepodléhat reklamě a jiným mediálním masážím mocných, mezi které řadím i pojišťovny.

"... přejede dítě ... Oba bych Vás chtěl slyšet, pokud byste v roli poškozených byli Vy."
Úraz nebo smrt, navíc dítěte, je vždycky tragédií. Když někdo argumentuje takovýmto způsobem, je to nefér a částečné omluvit takovou argumentaci by snad mohla prožitá osobní zkušenost. Zavání to citovou manipulací a z tohoto pohledu chápu i prchlivější reakci Kdokoliva.
To ale nemění nic na tom, že odpovědnost za škodu nemusíte mít pojištěnu pro provoz vozidla na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná. Tak praví zákon (§ 1 odst. 2, zákona č. 168/1999 Sb.). A nenapadá mě škoda, jakou by mohl způsobit zmíněný zapomenutý papír, tvářící se jako vozidlo ...

"... ČKP byla dle rozhodnutí soudu povinna uhradit škodu způsobenou nepojištěným autem na neveřejné účelové komunikaci."
Ta podmínka omezení přístupnosti pro veřejnost je tam důležitá! Neveřejná nemusí být veřejně nepřístupná.

A kromě toho nám diskuzi stáčíte k tématu Co mají platit pojišťovny a uhýbáte nám s ní od původního tématu Proč může ČKP tak dlouho a beztrestně šikanovat tolik lidí.
Re: Něco pro návštěvníky tohoto webu = ČKP!!!!!
16. 03. 2014 09:15
Odkaz na článek, který sice nesouvisí s probíranou tématikou OVŠEM z pohledu kontrastu k zákonu o pojištění a jeho zcela nevhodné a nepřijatelné formě aplikace ze strany (SOUKROMÉHO SDRUŽENÍ pr. os.) - čééé kááá pééé = především s tollik skloňovaným PŘÍSPĚVEČKEM odvíjející se od §24c = přičemž VLASTNIT vozidlo, u kterého nedošlo z jakýchkoliv důvodů k POUHÉMU evidenčnímu úkonu - ZNAMENÁ v tomhle mafií prolezlém státě mnohem závažnější PROVINĚNÍ, než které jsou v článku obsažené - a proto je nutné = DŮSLEDNĚ je POSTIHNOUT a k tomu postačí fašistické metody od soukromého subjektu = velice POUČNÉ !!!
článek zde = [www.novinky.cz]

...a další článek = [www.ceskatelevize.cz]

...."ustoupili od vymáhání " = odhadli ŽE: = by si přiškrtili KOHOUTEK neb POŘÁDNOU "přívodní ARMATURU" toku peněz..!
Re: Něco pro návštěvníky tohoto webu = ČKP!!!!!
27. 03. 2014 00:58
Máme anebo lépe = můžeme se ještě něčemu vůbec DIVIT ??? České POJETÍ pojišťoven a jejich způsoby NE/pojištění = [www.novinky.cz]

..automaticky v těchto případech pojišťovny POČÍTAJÍ že: = se lidé nebudou obracet na soudy a požadovat PLNÉ PLNĚNÍ !!!
Re: Něco pro návštěvníky tohoto webu = ČKP!!!!!
13. 04. 2014 08:36
[www.novinky.cz]

Sice nevím o JAKÝCH 70 000 - řidičů = se bude asi tak jednat a jakým způsobem budou tedy ti ostatní z toho soukolí VYLOUČENI ale můžeme tedy doufat..... = KAŽDOPÁDNĚ i tak to trvá poněkud D L O U H O aby došlo i jen k minimální změně z mého pohledu NEŘEŠÍCÍ PODSTATU !!! Po přečtení odkazu totiž člověk zjistí, že BUZERACE a ŠIKANA = bude NADÁLE pokračovat !!!!!!!!!!!!!!!!! = V žádném případě nedochází ve změnách zákona k TOMU PODSTATNÉMU atj. OŠETŘENÍ způsobu identifikace osoby, která skutečně JEZDÍ bez pojištění = "TEN JE POVINNEN platit......." - od tohoto záměru se všechny debaty ODKLONILY - a už se hovoří pouze o VLASTNÍKU VOZIDLA = tedy opět se nebude jednat o porušování zákona TÍM že dotyčný JEZDÍ ale že ten který "VLASTNÍ !"
Autor:

Váš email:


Předmět:


Ochrana proti spamu:
Prosím zadejte text (5 znaků), který je zobrazen níže. Je tu z toho důvodu, aby zabránil robotům spamovat diskusní fórum.
D3u3J
Příspěvek: