Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil

Rozšířené vyhledávání

Trestní oznámení na ČKP - připojte se

Autor Anikrej Car 
Upozornění Poslední příspěvek
Upozornění Zákon o pojištění odpovědnosti od 1.1.2018 06. 03. 2023 07:38

Trestní oznámení na ČKP - připojte se
04. 09. 2013 23:07
Zdravím všechny, zvláště pak ty, kteří cítí potřebu něco udělat proti praktikám České kanceláře pojistitelů. Chtěl bych tímto poděkovat majiteli tohoto webu za poskytnutí prostoru pro výměnu zkušeností s praktikami ČKP, dále pak přispěvatelům, nejen těm aktivním (kdokoliv, milan.cukrar, Docktor, carlos a další), ale i ostatním, jejichž příspěvky, kromě toho, že mě utvrdily v přesvědčení o působení ČKP za hranicí zákona, měly zásadní vliv na můj názorový posun od postoje, že stačí odpovědět slušně dopisem až k současnému odhodlání pomoci někomu odpovědnému za tento stav do tepláků. Když už jsem musel "našprtat" věci, kterými bych se za normálních okolností nezabýval, pochopitelně chci, aby z energie takto vydané byl co možná největší užitek.
Pod slovy "něco udělat" nemám tedy na mysli pasivní obranu typu Sežeňte dva svědky a napište čestné prohlášení, i když musím uznat, že zatím se zdá tento způsob obrany nejefektivnější. Tohle je ale JEJICH hra, která může fungovat jen tak dlouho, dokud ONI budou chtít. Další možností - právním zastoupením sice na JEJICH hru nepřistupuji, ale vynaložením finančních prostředků se efektivita obrany snižuje. Obě uvedené možnosti mají společný "háček": Dnes jste se ubránili, ale ONI to budou zkoušet znovu. Když ne na vás, tak na vaše blízké.
Po osobní zkušenosti s podobným typem obrany a po poznání, že plošné a ničím nepodložené obviňování a zastrašování není ojedinělým excesem, ale součástí metodicky vypracovaného postupu jak vybrat co nejvíce peněz, jsem dospěl k závěru, že jedinou přiměřenou obranou je útok.
Když budu vycházet z předpokladu, že žijeme v právním státě (a že tím pádem klacky a kamení, za jiných okolností nejvhodnější, nepřicházejí v úvahu ...), jako generální obrana mi zbývá jen trestní oznámení. Ani žaloba, mnohokrát skloňovaná na tomto fóru, totiž neřeší prevenci, ale jen důsledky. Navíc mám dojem, že ve spoustě příspěvků, kde je žaloba zmiňována, je myšleno trestní oznámení. Dovolím si proto v krátkosti shrnout základní rysy a rozdíly obou pojmů:
ŽALOBA se podává u soudu a výsledkem občanskoprávního řízení je rozhodnutí soudu o návrhu konkrétního plnění (odškodnění, náhrada nákladů, omluva apod.), které navrhovala žaloba.
TRESTNÍ OZNÁMENÍ je podnět pro orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství), aby se začaly zabývat jednáním, které naplňuje znaky trestného činu. Výsledkem může (ale nemusí) být obvinění z trestného činu, obžaloba a následně soudní jednání, které už konkrétního obžalovaného odsoudí nebo osvobodí. Spravedlivý trest je také hlavním účelem trestního řízení. Přesto mají poškození v trestním řízení také možnost uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé trestním jednáním, jestliže škodu řádně (její výše, důvod) a včas doloží. Podat TO nebo připojit se k trestnímu řízení může kdokoli, tedy nejen poškozený.
Rozhodl jsem se pro druhou možnost, tedy pro trestní oznámení z následujících důvodů:
- Rozsah řádění ČKP je tak velký, že je žádoucí zhodnotit toto jednání jako celek.
- V trestním řízení disponuje státní zástupce, jednající ze zákona ve veřejném zájmu, nesrovnatelně větším množstvím prostředků (protože potrestání pachatele trestného činu je veřejným zájmem), takže je shromáždění důkazů o trestné činnosti efektivnější a má daleko větší dopad, než v případě podání žaloby jednotlivcem (úzkou skupinou jednotlivců), pro něhož je shromáždění důkazů v občanskoprávním řízení finančně i časově náročnější, navíc limitováno omezeným okruhem působnosti (chybějícími pravomocemi).
- S případnými nároky na náhradu škody se může poškozený připojit k trestnímu řízení (i když to není hlavním účelem TO), a to se stejnou šancí uspět jako při podání žaloby v občanskoprávním řízení.
Tolik zatím krátce úvodem. Zítra napíšu bližší info o podávaném TO.
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
04. 09. 2013 23:43
= Anikrej Car - předně zdravím,.... bylo by na čase razantně zasáhnout do tohoto podvodu tisíciletí !!! A jsem rozhodně pro cokoliv ABY došlo ke změně tohoto neutěšeného stavu, který a o tom jsem pevně přesvědčen, ŽE neexistuje nikde na světě !!
Takovéto "pokusy", které akcelerují na pozadí státu s přímou participací soukromých firem, (nebo i obráceně) na obyvatelích tohoto státu ( nikoliv NAŠEHO !!!) = JE vskutku extrém ! = je vážně čas na PROTIÚDER!!!
TO ( trestního oznámení) by měl podpořit KAŽDÝ a to i ten, KDO jen zaslechl ( o ), anebo jen uviděl zkratku ČéééKáááPééé !!!!!
JSEM hluboce PŘESVĚDČEN o tom, že takovou POZORNOST s trestním oznámením si nesporně zaslouží také naši "OBLÍBENCI" = Eos - ksi-ndl, dále potom = TRANS-formační =COM ando !!! A když tak nad tím přemýšlím, tak by se toho v tomto MAFIÁNSKÉM - vyděračsko - exekutorském státu našlo mnohem víc ALE NA TO aby se tady dalo normálně DÝCHAT by bylo zapotřebí kámoše od kalašníků = množné číslo !!! Za represe v takovém rozsahu, podvody všeho druhu, rozprodání neb ZAPRODÁNÍ a stupidní zákony, vyhlášky či přílepky k zákonům a následné změny a stále dokola, které nám SERVÍRUJÍ postkomunistické "sametovéVLÁDY!!" = nic jiného nezaslouží !!!
Trestní oznámení na ČKP - připojte se 2.část
05. 09. 2013 19:53
Tady je pokračování slíbených informací k trestnímu oznámení.

Informace o možné koordinaci společného postupu:
Před necelým měsícem jsem umístil informaci do sekce Hromadná žaloba na ČKP, o připraveném trestním oznámení. Protože nechci z pochopitelných důvodů ještě před jeho podáním zveřejňovat moji identitu ani úplně všechno, na co poukazuji, psal jsem, že komunikace by měla probíhat přes funkci fóra Soukromé zprávy. Tuto funkci mají povolenu pouze zaregistrování uživatelé. Zejména pro předání informací, které by se zatím neměly dostat k ČKP, tento způsob komunikace i nadále doporučuji. Do fóra ale přispívá i spousta neregistrovaných uživatelů, kterým bych chtěl také umožnit připojit se k mému TO. Budu proto některé informace o skutečnostech, se kterými ČKP stejně už nic nenadělá a které jsou obecně známé, zveřejňovat. Týká se to např. Výzvy k úhradě od ČKP a způsobu, jakým je napsána, jak se dočtete dále.
Některé další informace jsou také všeobecně známé, ale jejich uvedením do kontextu s dalšími souvisejícími informacemi je nezákonné jednání ČKP ještě patrnější. Protože ale nechci poskytovat ČKP materiál pro přípravu, prozatím je zveřejňovat nebudu. Tyto zatím nezveřejněné informace ale nemají na jednotlivé případy ani na připojení se k TO zásadní vliv. ZÁSADNÍ VLIV by naopak mohl mít POČET OSOB, které se (se svou troškou do mlýna) také připojí k TO, už jen z důvodu navýšení podvodně vymáhaných částek a následného zvýšení motivace státního zástupce případem se zabývat. Informace, která není tajná ani nová, ale je ZÁSADNÍ: ČKP (stejně jako jiní "hromadní" podvodníci) kalkuluje s předpokladem, že jen malá část obtěžovaných se bude bránit v občanskoprávním řízení, protože to je drahé, a že ti ostatní jsou zaneprázdněni, líní, neschopní, chudí (další si můžete doplnit sami...) na to, aby se vzmohli, a nadto ještě SPOLEČNĚ, k nějakému kroku. Přestože všechny vyjmenované vlastnosti u mé osoby ČKP odhadla dobře, nevidím důvod, proč bychom JIM my, podobně postižení, nemohli ukázat, že se ve svém předpokladu totálně spletli.

Informace o podávaném trestním oznámení:
Svým trestním oznámením popisuji orgánům činným v trestním řízení jednání ČKP vykazující, podle mého (a doufám, že nejen mého ...) názoru, znaky trestného činu podvodu. V mém případě ve stádiu přípravy, která je rovněž trestná (tzn. nejedná se pouze o přestupek). Podle příspěvků tady ve fóru předpokládám, že většina případů má podobný scénář jako ten můj, takže popisované skutečnosti dokládám většinou mou osobní zkušeností i mými dokumenty, ale informace zevšeobecňuji, právě s odkazem na masovost aktivit ČKP, která je patrná i z příspěvků na fóru.

Jednání ČKP, na které mj. v TO poukazuji, je uvádění obeslaného v omyl už prvním dokumentem, kterým ČKP uplatňuje na obeslaném svůj údajný nárok o poplatek do garančního fondu, tedy výzvou. V té mojí ČKP shrnula mou údajnou povinnost do tří bodů takto:
"... z tohoto porovnání údajů (které podle zákona provedl registr vozidel) plyne:
- jste vlastník nebo provozovatel vozidla
- vozidlo je vedeno v příslušném registru vozidel
- vozidlo nemělo v nárokovaném období uzavřeno povinné ručení.
Z tohoto důvodu máte dle § 24c zákona povinnost uhradit ... "

V celé výzvě není ani zmínka, natož citace příslušného ustanovení zákona (§ 24, odst. 1), že tato zákonná povinnost úhrady příspěvku se týká pouze a jen těch, kteří PROVOZOVALI vozidlo V ROZPORU SE ZÁKONEM (v rozporu s § 1 odst. 2).

Zřejmě to bude stejné u všech výzev vygenerovaných ze šablony č. 0919-120613-VT 8827 (údaj dole v zápatí). Předpokládám ale, že zákonné důvody pro vznik povinnosti platit příspěvek ČKP taktně zamlčela i v dalších šablonách a tedy i výzvách, možná jen v jiných variantách. O masovosti podvodů ČKP svědčí použití šablon výzev. Nepochybuji, že je vyplňují pracovníci s odpovídající kvalifikací...

PROSBA
V této souvislosti mám prosbu na ty, kteří dostali výzvu vygenerovanou z jiné šablony. Můžete uvést sem do fóra důvody, které uvádí ČKP, pro vznik povinnost úhrady příspěvku a číslo šablony?

Na základě takovýchto zavádějících informacích, uvedených ve výzvě k úhradě, mohou někteří obeslaní zaplatit, protože je jim mylně do souvislosti s povinností uhradit příspěvek kladena vina za to, že k jejich jménu je v registru vozidel připojena informace o vozidlu, které má status provozované. V mnoha případech se jedná o vozidla, která už dávno změnila vlastníka nebo která už vůbec fyzicky neexistují.
FAKTA:
Připomínám skutečnost, že registr vozidel nebyl zřízen za účelem prokazování nějakého právního stavu komukoli (tedy ani ČKP), obsahuje pouze údaje tzv.deklaratorní povahy, jimiž nelze prokázat skutečný právní stav, protože ten (změna vlastnictví, provozování ap.) nastává i bez provedené změny v registru. Na údaje z registru vozidel nevhodně odkazuje ustanovení zákona § 24c, které se dostalo do života vložením do novelizovaného zákona č. 168/1999 Sb. v r.2008 pozměňovacím návrhem podaným bývalým poslancem Pavlem Hrnčířem (nyní člen prezidia NKÚ) a schváleným oběma komorami parlamentu téměř jednohlasně (Čest výjimkám!) napříč politickým spektrem (jako to stádo...). Důsledkem je, že se až doposud bezúhonný občan může stát průserářem snadno a rychle, aniž by se o to sám přičinil.

Proto znovu opakuji výzvu:
Průseráři všech českých zemí, připojte se!

JAK SE PŘIPOJIT?
Podat TO nebo se k TO připojit může každý, tedy i ten kdo už v minulosti TO podával neúspěšně, kdo není poškozený (např. podvedli vašeho blízkého), kdo není přímo či nepřímo zúčastněný (např. kamarád pracuje v právním oddělení ČKP a vyprávěl, jak to u nich chodí ...(To si vybíráš "pěkné" kamarády!!!))
Pokud považujete za vhodné sdělit nějakou informaci přímo v TO, dejte mi vědět ve fóru přímo v tomto tématu. Ke sdělení vaší identity nebo k výměně osobních kontaktů doporučuji použít funkci Soukromé zprávy (po zaregistrování na tomto fóru). Těm, kteří zvažují připojení k již podanému TO, doporučuji připravit si dokument a počkat s odeslání, až sdělím na fóru jednací číslo.
Text připojení se k TO může vypadat např. takto (formu zákon neurčuje):
Připojuji se tímto k TO pana XY ze dne ....., čj.: ........., protože i mně byla doručena výzva od ČKP k uhrazení poplatku do GF ve výši ..... Kč, která vykazuje znaky podvodu. Mám za to, že odesílatel výzvy se pokusil uvést mě v omyl tím, když uvádí ve výzvě důvody, které podle zákona nepostačují ke vzniku povinnosti úhrady tohoto příspěvku do GF, a naopak zákonný důvod, tedy provozování vozidla v rozporu se zákonem (§ 1 odst. 2) ve výzvě neuvádí.

Když budete mít zájem, umístím včas na fórum vzor podání.

Pokračování zítra na téma (ne)komunikace ČKP.
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se 2.část
06. 09. 2013 07:37
VÝZVA = verze ŠABLONY, - (0912 - 101107 - VT) = ve znění : V souladu s §15 jsme porovnali údaje .......a zjistili jsme =
1/ - jste vlastník nebo ..... 2/ vozidlo je vedeno v registru vozidel, 3/ vozidlo nemělo ..........! Tedy stejné body jako uvedené v jiné šabloně. = Z TĚCHTO ZJIŠTĚNÍ = plyne!!!!!!!, že máte dle § 24c povinnost .....- pindy, pindy = atd. !!!
Ludvík
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
06. 09. 2013 15:37
Fandím Vám, ale,
mám dojem, že podání žaloby na ČKP nebude mít úspěch. Jejich jednání jim umožňuje zákon, jestli se nepletu tak 168/99sb. A tak podle mně jediná cesta je, napadnout tento zákon u ústavního soudu, a to v těch paragrafech, kde se nectí presumpce neviny, kde musí občan dokazovat, že vozidlo nevlastnil, neprovozoval atd., dosáhnout zrušení zákona, nebo alespoň příslušných paragrafů zákona. Domnívám se, že jsou tady porušována základní občanská práva. Ale musel by to napsat právník. A na základě skutečných ůdajů. Nabízím proto pro případný spor u ústavního soudu data z mého případu(vyhraného). Podrobnosti jsou tady: [lui.yc.cz].
Pokud by do toho někdo šel, dám k dispozici originály dokumentů.
Mějte se, a úspěšný boj přeju.
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
06. 09. 2013 21:00
Pro Ludvíka:
Děkuji za podporu. Vaši skepsi chápu. Pokusil jsem se do problematiky zapojit člověka z řad senátorů, protože tento člověk získal (nejen u mě), pro své občanské postoje z doby než se dostal do Senátu, vysoký morální kredit. Poslední jeho zpráva byla, že to předá na správná místa. Od té doby prošel zákon novelizací. Zjišťoval jsem, kdo jak hlasoval. Spousta poslanců i senátorů hlasovala podobně jako minule. Ti noví, stejně jako "můj" člověk, se přidali. Napříč politickým spektrem ... Nikomu neústavnost zákona, o které víme my, nevadila. Četl jsem i záznamy vystoupení jednotlivých zákonodárců. Až se budete koncem října rozhodovat, koho z volebních lístků, doporučuji jako vodítko. Oni ani nevědí, že něco takového schválili, protože návrhy zákonů nečtou nebo jim to nedojde. Oni na přežvýkání návrhů zákonů mají určené zpravodaje. Ten k tomuto zákonu jim říkal, že schválení novelizace bude mít příznivý dopad pro financování hasičů Výsledek znáte (Tak teda jo ...) S tím člověkem se potkám osobně příští týden, tak se zeptám ... Asi jsem málo zdůraznil, jaký je to tunel.
Vaše dokumenty znám, četl jsem Vaše příspěvky z dřívějška. Právě i na základě poměrně laxního přístupu ČNB jsem volil (mi zbyla) možnost podání trestního oznámení. Tím, kdo by v tomto případě měl být kovaný v právu, je orgán v trestním řízení, čímž samozřejmě nemyslím četníka z blízké služebny, který si musí vodu na umytí rukou nosit v kanystru z domova, protože na služebně neteče... Na nás obeslaných obtěžovaných a šikanovaných je, abychom mu dokázali předat informaci, o jak velkou lumpárnu jde (snažím se) a jakého je rozsahu (snažte se). Proto výzva k připojení se.
Zrovna Váš případ dokazuje, že ČKP se z Vás pokusila vytáhnout peníze neoprávněně na základě smyšlených údajů - podvodem. Pokud by měl státní zástupce zájem o Vaše údaje, můžu s Vámi počítat?
jana
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
07. 09. 2013 10:24
Též s Vámi souhlasím, ale... vím, že je to boj. Chtěla bych jen tímto napsat, pokud naše JUSTICE bude soudit, tak jak soudí, myslím , že ani toto trestní oznámení nebude mít efekt. Sami odborníci z oboru advokacie se diví, jak je vůbec možné odsoudit někoho, kdo dané vozidlo nevlastnil, NEPROVOZOVAL a navíc ještě je zřejmé, že vozidlo 7 let neexistuje, neboť na něm nebyly dělané ani TK. Dle mého názoru, přestože vozidlo není odhlášeno, ale mám jasný důkaz, že vozidlo bylo prodáno (rozsudek OS) nevím, za co bych měla komu platit. Dále nechápu postup soudců, kdy je podána žaloba, že mám platit za to, že jsem provozoval. Pokud dodám důkaz o NEPROVOZOVÁNÍ rázem se změní žaloba na to, že jsem nereagoval do 30 dnů. Přestože doložím další důkaz p. HRADCE, který mně vzápětí další případ ukončí i přestože jsem do 30 dnů nereagoval. To už je spíš na trestní oznámení na samotného soudce.Sami soudci totiž nevědí dle jakého ZÁKONA se řídit a čekají jak se rozhodne tamhle v Kocourkově Lhotě. Mimo jiné náš případ byl z tohoto důvodu odročen, protože se čeká jak dopadne.... ČKP je podporována naší JUSTICÍ. Závěrem bych chtěla dodat, že jsme do našeho případu vložili i advokáta. Nevím, sám nad tímto okrádáním kroutil hlavou, protože nejsme sami jeho klienty. Když jsem viděla rozpis u daného soudu, každý druhý případ byl ČKP! Takže opravdu tunel ve velkém a za podpory naší JUSTICE.
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
07. 09. 2013 14:16
Pro janu
Vše je o MOTIVACI. Motivovat se ale nutně nemusí jen krabicemi od vína naplněnými velkým množstvím bankovek. U občanskoprávních sporů (což byl Váš případ) a u bagatelních částek soud nebude srovnatelně MOTIVOVÁN (např. případnou hrozící ostudou) jako v trestním řízení, kde obžalovaní, kterým byla navíc státem svěřena správa veřejných prostředků (platby získané na základě zákonem stanovené povinnosti (už o tom psal fencer)), podváděli ve velkém, a navíc případ sledují média. Soud v občanskoprávním řízení navíc ze zákona pouze hodnotí, co mu která strana předloží, a nevyhledává (tedy ani nenavrhuje žádné ze stran) další důkazy. V případě, že ČKP má zdatnějšího právníka, má navrch. Zrovna tak státní zástupce musí být MOTIVOVÁN, aby trestní oznámení neshodil ze stolu s odkazem na zásadu subsidiarity trestní represe, tedy sdělením, že si takový spor má oznamovatel vyřešit právě v občanskoprávním řízení. Tou MOTIVACÍ, jak už jsem uvedl, může být přesvědčivě napsané trestní oznámení, velká výše způsobené nebo i jen hrozící škody, velký počet poškozených (tedy i uváděných v omyl), včetně ostatních, kteří mají na vyřešení věci zájem. Když na základě výše uvedeného po prověření oznámených skutečností dojde státní zástupce k závěru, že by se mohlo jednat o trestný čin, začne věc šetřit a sbírat důkazy pro obžalobu. Od tohoto okamžiku už je jeho role (alespoň podle zákona) na naší straně. Další vliv můžou mít média - to, že nad případem nevěřícně kroutí hlavou velký počet lidí ...

Je odpozorovaným pravidlem, že pokud ČKP vycítí z odpovědi obeslaného, že "s ním nebude jednoduché pořízení" (odmítnutí dokazování čehokoli, vyčíslení nákladů na odpověď, právní zastoupení ap.), případ raději ukončuje. Záleží to asi i na tom, jestli vyškolení a loajální zaměstnanci (kteří zřejmě nemohli sehnat jinou práci...) z první úrovně (vybírající PO BOX a zavěšení na lince) odpověď obeslaného správně vyhodnotí. Je to zřejmě signál, že sama ČKP si není, mírně řečeno, právní čistotou svého konání úplně jistá
Ludvík
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
08. 09. 2013 18:43
Samozřejmě. Pokud budete potřebovat, není pro mně problém, nechat udělat ověřené kopie a poslat.
Jaroslav Jordán
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
08. 09. 2013 23:13
Dobrý den, před chvílí jsem se vrátil z 6ti hodinového posezení na policii ČR, kde jsem byl sepsat trestní oznámění na mgr. Vladimíra Krejzara z kanceláře pojistitelů pro pokus o podvod. Nechtělo se jim do toho, ale vydržel jsem. V květnu mi poslali účet za auto,které jsem v životě neměl, dneska jsem měl ve schránce papír za auto, které v dané době i podle registru už měl někdo jiný. Posílají složenky a nenamáhají se cokoli si ověřit. Policajt si auto prolustroval za 5 minut. Jen do nich!
Pokud budete chystat hromadnou žalobu, tak mě kontaktujte.

jordanjaroslav@seznam.cz

Jaroslav Jordán.
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
10. 09. 2013 06:57
Informace:
Zapracovávám podněty, které mi přicházejí po výzvě k připojení se na fóru, do cca 6 - 7 stránkového textu a shromaž'duji přílohy. Doba do odeslání je spíše otázkou dnů - rád bych to stihnul do konce týdne.
Uvítal bych, kdybyste to napsal do fóra (podobně jako kdokoliv) důvody, které uvádí ČKP pro vznik povinnosti úhrady příspěvku ve Vašich případech a čísla šablon uvedená v zápatí výzvy.
Jaroslav Jordán
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
02. 10. 2013 21:10
Také jsem ochoten poskytnout originál dokladů.
Jarda.
milno
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
03. 10. 2013 12:34
Pro AnikrejCar
Rovněž já jsem ochoten se připojit k restnímu oznámení na ČKP. Výzvu k
zaplacení jsem od Čkp obdržel 5.2.2013 skoro po třech letech co jsem
vozidlo prodal. Všechny okolnosti ohledně zrušení pojistky na prodané
vozidlo a převedení na nové jsem si již nepamatoval. Původně jsem chtěl
navštívit zástupce pojišťovny, který tuto záležitost se mnou vyřizoval
a vynadat mu, že mi nevhodným postupem, kdy jsem cca tři měsíce
vlastnil vozidla dvě způsobil, že jsem měl uhradit sankci ČKP. Jenomže
ČKP požadovala zaplatit za dobu kdy jsem již majitel automobilu nebyl.
Tak jsem usoudil, že chyba bude v registru vozidel. Až tam po rozhovoru
s pracvnicí magistrátu a mých otázkách zda je vozidlo provozováno a kdo
je současný majitel a její odpovědi, že toto mi nemůže sdělit ale, že
může vystavit potvrzení o tom, že jsem v inkriminované době nebyl
majitelem vozidla jsem pochopil, že ČKP žádný právní přístup do
registru vozidel namá. Ikdyž vlastním smlouvu o prodeji vozidla,
jejich dotazník, kterým se neoprávněně snaží získat neveřejné údaje a
ještě navíc potvrdit, že dotyčný souhlasí s jejich zpracováním v
souladu se zák.č.101/2000Sb jsem nevyplnil, ale zaslal pouze potvrzení
z registru vozidel, že jsem nebyl majitel. Rovněž jsem jim sdělil mé
náklady a výdaje vzniklé s touto neoprávněnou výzvou ve výši 758 Kč a
mým požadavkem, aby mi je uhradili souladu s Občanským zákoníkem na
sdělené číslo účtu. Cca za měsíc jsem obdržel Potvrzení o ukončení
případu s tím, že úhradu nepožadují ale o mých nákladech ani zmínka.
Ještě dvakrát jsem jim zaslal upomínku o zaplacerní, ale odpověď
žádná.
Jariflori
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
11. 12. 2013 03:10
Zdravím všechny, kteří se cítí přímo ohroženi neoprávněným jednáním ČKP. Několik mých případů nepojištěných a prokazatekně neprovozovaných vozidel se dostalo až k soudu. Rád poskytnu veškeré informace které mám a samozřejmě se s radostí připojím k hromadné žalobě!!! Pokud je zájem určitě seženu i další lidi kteří se rádi připojí. Dejte mě prosím informace jak se realně připojit.

PS: Poslední informace z kanceláře ochránce veřejných práv: jediná možnost jak by kancelář ombucmana mohla pomoc je napsat stížnost ČNB která dozoruje činnost ČKP. pokud ČNB dostatečně nezareaguje slíbili, že se tím budou zabývat.
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
11. 12. 2013 14:37
Jariflori, na tento dotaz "Dejte mě prosím informace jak se realně připojit. " by mnoho lidí chtělo odpověď, ale za ty léta jsem jí tady neviděl.
TM
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
27. 12. 2013 09:25
Dobrý den,

mohl by zde někdo uvést Č.j. ,pod kterým bylo oznámení na ČKP podáno na policii. Rád bych se připojil.

Děkuji.
Basilio
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
10. 01. 2014 15:21
Nevím, zda prosba o zveřejnění kódu šablony je ještě aktuální,
já uvedu tu svojí, ta je novější:
0922-130911-VT
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
15. 01. 2014 19:16
Pro AnikrejCar :

jsem ochoten se též připojit. Vlastním písemná vyjádření ministerstva dopravy, z kterých zcela jasně vyplývá, že informace o které ČKP opírá svojí soudní žalobu / že jsem byl vlastníkem vozidla / neposkytnulo ani ministerstvo. Obrátil jsem se na příslušnou evidenci vozidel, odkud mám stejný závěr. Nikdy jsem nefiguroval v technickém průkazu ani jsem auto neprovozoval. Jedná se o 2 vozidla. I když jsem ČKP informoval od začátku o tom, že nejsem majitelem - i u soudu tvrdili, že mají informace z ministerstva dopravy a celou vinu za "omyl" schazovali na toto ministerstvo. Myslím si , že i na ministerstvu by rádi , pokud by měli volné ruce, ukončili lživou argumentaci Čkp. Bohužel je každému nezaslepenému jasné, že prsty pojišťovací loby sahají až do nejvyšších míst politické "inteligence." :-(. Na objektivní prošetření ČNBankou po její intervenci ke koruně, ve jménu a ku " prospěchu " celého národa, nelze spoléhat. Kdo jezdí s nepojištěným autem, ať platí výpalné , ale jsem kategoricky proti , aby platili lidé, kteří předmětná auta nikdy nevlastnili nebo jim stála nepojízdná na zahradě. LIDÉ, NEBOJTE SE JÍT DO SOUDNÍHO SPORU S ČKP!!!! V DRTIVÉ VĚTŠINĚ JE ČKP PROHRÁVÁ.!!!!!!! u soudního jednání se mnou z prosince minulého roku se snažili moudrou soudkyni ovlivnit rozsudky 1. z Teplic z roku 2009 2. z Mladé Boleslavi z r. 2010, které jejich vydírání posvětily. Domnívám se , že jiné rozsudky v jejich prospěch na svou podporu nemají. Ke každému soudu zasílá ten jejich vrchní šibal prosbu, aby jim soud uznal veškeré náklady, protože jejich práce je složitá a náročná. Práci prý vykonávají fundovaní specielně vybraní lidé. Asi měl na mysli ty se slovenským, polským a ukrajinským přízvukem. A jsou přetíženi množstvím podaných oznámení. zítra mají poslední termín k odvolání v kterém by museli prokázat, že evidence vozidel + ministerstvo lžou. Všechny výše uvedené doklady mám nakopírované ze spisu.
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
15. 01. 2014 22:10
Zdravím Milane = čas od času se zde objeví někdo, kdo dokáže schopně prezentovat své postřehy a zkušenosti a to platí i zde. Nedokáži určit z jakých pramenů vychází jistota o DRTIVÉ PROHŘE čéé káá péé při soudních jednáních. Z diskusí to ale tak nevyznívá. A co potom to = ŠÍLENÉ ROZHODNUTÍ v tom HRADCI KRÁLOVÉ, OLOMOUCI,ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, UHERSKÉM HRADIŠTI, MLADÉ BOLESLAVI.....atd atd......?
ANEBO jak pohlížet na TOTO =
//www.google.cz/search?q=ÚS+sp.+zn.+III.+ÚS+3411%2F12%3B&rlz=1C1GTPM_csCZ514CZ530&oq=ÚS+sp.+zn.+III.+ÚS+3411%2F12%3B&aqs=chrome..69i57.12054j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8
Jak to tak kolem sebe sleduji, tak pro Ústavní soud a nejen pro ně!! .. = není tento druh VYDÍRÁNÍ, obviňování ŠIKANOVÁNÍ atd..ze strany "pekáče" - dostatečným "AKTEM" k posouzení a sjednání nápravy. Podle něj se NEMŮŽE !!! JEDNAT !! O zásah do práv a svobod !!! = když se jedná o tak malé částky !!!!! Jak je vidět i ÚS "zarovnává" hranici svého rozhodování ohledně KŘIVD !! a práv na PENÍZE !!! K čemu potom máme ombudsmana, když jeho pravomoc nezasahuje do možnosti zasáhnout ? a k čemu máme Ústavu, potažmo Ústavní soud, když naši zákonodárci dokážou s úspěchem NAROUBOVAT do zákonů PRESUMPCI VINY !!!!!
ivajs
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
16. 01. 2014 11:01
Dobrý den, ráda bych se připojila k trestnímu oznámení. ČKP bojuji už od 11.8.2011-dosud). Toto jsem dneska poslala Krejzarovi,
již několikrát jsem České kanceláři pojistitelů zaslal důkazní dokumenty, ze kterých vyplývá, že mi nevznikla povinnost příspěvek nepojištěných uhradit. Obrátil jsem se na pojišťovnu Generali, kde mi bylo sděleno:,,CHtěl bych upozornit na fakt, že jsme nebyly ve věci úhrady zákonného příspěvků nepojištěných českou kanceláří pojistitelů kontaktováni."
Po tomto zjištění jsem velice rozhořčený a nedovedu pochopit, kde berete tu drzost psát, že postupujete podle právních předpisu. Při vašem jednání, kdy si dovolíte napsat lživé skutečnosti, např.,,Došlé informace o pojištění byly odeslány pojistiteli k ověření a doplnění do evidence ČKP." Nikdy jste nic neověřili, a proto také nejste schopni něco písemně odeslat na adresu. Místo ověřování posíláte na lidi inkasní společnosti EOS, která přímo vydírá, vyhrožuje a používá všechny praktiky, aby lidi zaplatili. Sám jsem si tímto prošel, a naštěstí mám všechny korespondence i nahrávky telefonu. Porušujete základní lidská práva a morálku lidské společnosti.
Tímto čestně prohlašuji, že nemám povinnost hradit příspěvek nepojištěných, neboť jsem nekolikrát zaslal potřebné dokumenty, které mé prohlášení potvrzují.
Žádám o ukončení případu.
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
16. 01. 2014 12:00
Ad. kdokoliv : můj postřeh se týkal konkrétního problému - nebyl jsem nikdy vlastníkem předmětných vozidel a tuto skutečnost jsem sdělil ve 30 ti denní lhůtě ČKP. S opatřenými důkazy a zejména se skutečností, že mě ČKP žalovalo o vyšší částku / zhruba 24.000,- + náklady řízení asi 15.000,- což mi zaručovalo možnost odvolání / si myslím, že rozsudek byl dopředu předvídatelný. Samozřejmě nesrovnatelně horší pozici mají žalovaní, které ČKP žaluje o menší částky, kde není odvolání ze zákona přípustné!!!!!!! ZDE MUSÍ BÝT OBHAJOBA DŮSLEDNĚJŠÍ V CELÉ MOŽNÉ ŠÍŘI " ZÁBĚRU".
Máte pravdu v tom, že je svinstvo, když soud zjistí na základě předložených listin, že v žalovaném období bylo auto již ekologicky zrušeno a přesto nechá žalovanou zaplatit výpalné ve výši sca 1.750,- Kč + 8.220,- Kč palmare. Jako se to stalo dne 31.1.2011 v Mladé Boleslavi paní Lence D.
Nespravedlnost zcela zřejmá- rozsudek proti dobrým mravům- přesto není možnost odvolání - na tomto svinském principu staví ČKP většinu svých žalob. V drtivé většině žalují jen za 3 měsíce i když vědí o tom, že vozidlo je nepojištěné 3 roky. Výše uvedená žena má smůlu, prokázala, že auto v předmětné době bylo ekologicky zlikvidováno, ale ČKP JI MŮŽE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JEDNÁNÍ POVEDE STEJNÁ SOUDKYNĚ, úspěšně žalovat o výpalné za další 3 měsíce. A takto může pokračovat hypoteticky ještě 11x .
Morální úroveň Ústavního soudu, po rozhodnutí o ústavnosti zákona o církevních " restitucích" , kdy se vrací majetek proti vůli 80% národa, není jasné o jaký všechen se jedná, tím pádem ani není doloženo, zda někdy v minulosti církvím vůbec patřil, asi nemá smysl hodnotit.
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
16. 01. 2014 12:27
Ivajs, chválím Vaší reakci.
Jen sděluji, že se zde snad již stokrát psalo o hromadné žalobě, ale zatím se mi nedostala informace, že někdo takovou žalobu podal.
jen se píše, že se rád připojím...ale není k čemu.
Jaromír
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se 2.část
17. 01. 2014 11:01
Ano připojuji a doložím. Přišla výzva na cca 24.000,- Kč Po určité korespondenci a doložení, že tomu tak není jsem obdržel dopis ve kterém bylo napsáno "UKONČENÍ PŘÍPADU". A ejhle za týden jsem dostal další na to samé auto a na jiné období 3200,- Kč. A to se mi zpěnila krev. Načež v té samé době jsem obdržel na jiné mnou již 3 roky nevlastněné a přepsané vozidlo 6480,- a to již přímo od EOS KSI, který jsem rovnou poslal do p...., neb požadovaná platba byla a teď se podržte za období 1,5 roku po přepisu na DI. Je tonormální.
Prosím poslat formulaci na TO a okamžitě se připojím. e-mail jsem uvedl.
Jaromír
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
21. 01. 2014 00:42
Dobrý den ,tak jak je to s tou žalobou ? Také bych se připojila .
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
21. 01. 2014 08:06
Tinka, pokud já mám správné info, tak se zde psalo o trestním oznámení alespoň 50x, ale stále ho ještě nikdo (hromadně) nedal.
Důvod nevím, snad jen tuším.
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
06. 03. 2014 23:13
Zdravím po delší době všechny, zvláště pak ty, kteří jsou ochotni připojit se k trestnímu oznámení a čekají na jeho podání. Zvláštní poděkování bych chtěl věnovat panu Cukrářovi za občasné zdravé popíchnutí, čímž mi vždycky připomene, že bych měl odložit něco jiného a konečně se ozvat zase Vám tady na AntiCKP. Svoji energii totiž dělím i do další oblasti, kde mocní prostřednictvím státem nastrčených panáků postupují stejně bezohledně jako ČKP. Tímto se omlouvám těm z Vás, kteří si mysleli, že už jsem to zabalil. Nezabalil!!! Příspěvky, které posíláte sem na fórum, čtu každý den, jen nemám možnost na ně bezprostředně reagovat tady na AntiCKP. Hlavně ale z příspěvků, za které Vám tímto rovněž děkuji, sbírám Vaše zkušenosti a na jejich základě pak koriguji, někdy i dost zásadně, svůj stále ještě polotovar trestního oznámení.
S některými z Vás jsem se zkontaktoval přes funkci "soukromé zprávy" a vyměnili jsme si maily, s některými jsem (po vyhledání na internetu) telefonoval. Všichni s nimiž jsem v kontaktu, mi přislíbili svoji účast a podporu v trestním oznámení. Jsem rád, že i ti z Vás, kteří tu ještě nedávno řešili "pouze" svůj problém, se už také dotazují, jak se připojit. Snad pro Vás bude pozitivní zprávou, že bych se nějakou dobu zase mohl věnovat problému ČKP intenzívněji, a posunout tak jeho řešení dále. Proto Vás, se kterými nejsem v kontaktu, prosím, nahlédněte občas sem do fóra AntiCKP. To pro případ, že by se mi podařilo trestní oznámení dokončit a podat. Případně si můžeme vyměnit maily, s těmi zaregistrovanými tady, přes soukromé zprávy. Těm bych pak poslal avízo na mail.
bea
Re: Trestní oznámení na ČKP - připojte se
07. 03. 2014 08:24
Dobrý den, zdravím. Mohl byste mne kontaktovat na mail espinoza.b@seznam.cz?
Autor:

Váš email:


Předmět:


Ochrana proti spamu:
Prosím zadejte text (5 znaků), který je zobrazen níže. Je tu z toho důvodu, aby zabránil robotům spamovat diskusní fórum.
VWNnt
Příspěvek: