Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil

Rozšířené vyhledávání

Trestní oznámení na ČKP - VZOR

Autor carlos 
Upozornění Poslední příspěvek
Upozornění Zákon o pojištění odpovědnosti od 1.1.2018 06. 03. 2023 07:38

Trestní oznámení na ČKP - VZOR
05. 09. 2012 15:27
Word dokument ke stažení: [www.antickp.cz]

Textová podoba oznámení:

-----------------------------------------------------
Trestní oznámení podle zákona č. 141/1961 Sb., trestního zákoníku

Oddělení Policie ČR v ...
ulice
psč město

Podavatel:
Jan Novák
ulice
psč město

V Praze dne: 1.září 2012

Věc: Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin

Ve smyslu § l58 odst 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění (dále jen „trestní řád“), podávám tímto trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin podle § 209 trestního zákoníku - povod, a to Českou kanceláří pojistitelů, se sídlem Na Pankráci 1724/129, Praha 4 (dále jen „ČKP“).

Odůvodnění:

Dne 2.10.2011 mi byla ČKP zaslána Výzva k úhradě zákonného příspěvku nepojištěných týkající se automobilu zn. …............., VIN …....., č.tp. …............ s SPZ …........ za období od 1.1.2009 do 31.3.2009 (Příloha 1.) na částku 2.870,00 Kč.

Vzhledem k tomu, že jsem tento automobil zakoupil a pojistil dne 5.4.2010 a následně přihlásil do provozu až dne 10.4.2010 jsem zaslal dne 25.11.2011 ČKP odpověď (Příloha 2.) a přiložil výpis z registru vozidel (Příloha 4.) a potvrzení o pojistné době od pojišťovny Triglav (Příloha 5.), které se týkají rozhodné doby a potvrzují tuto skutečnost.

Dne 12.3.2012 mi byla doručena Upomínka o úhradu nedoplatku zákonného příspěvku nepojištěných (Příloha 3.), ve které ČKP sděluje, že cituji „veškeré skutečnosti jsme prověřili a posoudili … (tyto) nemohly být akceptovány“. Vymáhaná částka byla zvýšena na 3.012,00 Kč.

Můj telefonát na linku uvedenou v záhlaví Upomínky (Příloha 3.) dne 13.3.2012 v 11:05 hodin s cílem zjistit konkrétní informace, proč byla má potvrzení o rozhodné době zamítnuta, na základě čeho je na mně příspěvek vymáhán a jaké další dokumenty mohu případně dodat jako důkaz, byl neúspěšný. Operátorka linky odmítla mou žádost nahrát si hovor, potvrdila však, že je nahráván na straně ČKP. K řešenému případu odmítla podat konkrétní informace, byla ochotna potvrdit jen dvě skutečnosti: že bylo rozhodnuto o zamítnutí mých dokumentů a dne 4.3.2012 byla odeslána upomínka na mou adresu.

Pracovnice infolinky ČKP též odmítla předat kontakt na kompetentní osobu, schopnou uvést konkrétní informace k řešení tohoto sporu ani nebyla schopna navrhnout jiný komunikační kanál, prostřednictvím jehož bych se mohl pokusit o věcnou domluvu. Domnívám se, že jsem vyčerpal veškeré možnosti o pozitivní komunikaci s ČKP a žádám o prošetření věci Policii ČR.

Dále bych rád uvedl, že ČKP není veřejnoprávní instituce a nemám k ní zákonnou povinnost poskytovat informace. Tyto si se zákona č.168/199 Sb. musí evidovat sama ČKP. Přesto jsem na své náklady shromáždil veškerá fakta týkající se uzavřeného povinného ručení na zmíněný automobil a doručil je na adresu ČKP. Domnívám se proto, že mám nárok na náhradu vzniklé škody, konkrétně ušlé mzdy (rozpis viz Příloha 2.) a žádám soud o rozhodnutí o mém nároku na náhradu škody.

Svá tvrzení dokazuji prostřednictvím výpisu z evidence vozidel a potvrzení o době pojištění od pojišťovny Triglav, upomínek zaslaných na mou adresu ČKP a mé odpovědi adresované ČKP (viz Přílohy). Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se domnívám, že tímto jednáním byla naplněna skutková podstata trestného činu podvodu ve smyslu § 209 odst. 1 zákona č. 40 /2009 Sb., trestního zákoníku, v platném znění.

Žádám, abych byl v souladu s ustanovením § 158 odst. 2 trestního řádu ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení tohoto oznámení vyrozuměn o učiněných opatřeních.

S pozdravem

Jan Novák

Přílohy:

1. Výzva k úhradě odeslaná ČKP a adresovaná Janu Novákovi
2. Odpověď na výzvu k úhradě odeslaná Janem Novákem a adresovaná ČKP
3. Upomínka o úhradu nedoplatku odeslaná ČKP a adresovaná Janu Novákovi
4. Výpis z registru (evidence) vozidel
5. Potvrzení o pojistné době vydané pojišťovnou Triglav

-----------------------------------------------------
Přílohy:
otevřít | stáhnout - Trestni-Oznameni-CKP-public-vzor.doc (19.5 KB)
Výsledek Trestního oznámení - vyrozumění policie ČR
02. 10. 2012 23:50
Podle policie je to na žalobu u civilního soudu... viz Vyrozumění níže..
Povšimněte si drzostí ze strany ČKP v textu...
Díky prodlevě ze strany ČKP policie nestihla ani zákonný termín pro vyrozumění o výsledku šetření (30 dnů).
Potvrzení o ukončení připadu od ČKP dorazilo až cca s měsíčním zpožděním... prostě všemi prostředky dávají najevo jak jsme jim volní... Podpis Mgr. Vladimíra Krejzara na ukončení případu samozřejmě vyjetý z tiskárny
Přílohy:
otevřít | stáhnout - ckp-trestni-oznameni-vysledek-1.jpg (364.4 KB)
otevřít | stáhnout - ckp-trestni-oznameni-vysledek-2.jpg (175.8 KB)
Re: Trestní oznámení na ČKP - VZOR
10. 04. 2014 16:55
Autor:

Váš email:


Předmět:


Ochrana proti spamu:
Prosím zadejte text (5 znaků), který je zobrazen níže. Je tu z toho důvodu, aby zabránil robotům spamovat diskusní fórum.
wEkmM
Příspěvek: