Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil

Rozšířené vyhledávání

CHAMTIVOST PRÁVNÍKŮ Z ČKP PODPOROVANÁ JUSTICÍ ČR

Autor Pavel.K. 
Upozornění Poslední příspěvek
Upozornění Zákon o pojištění odpovědnosti od 1.1.2018 06. 03. 2023 07:38

Pavel.K.
CHAMTIVOST PRÁVNÍKŮ Z ČKP PODPOROVANÁ JUSTICÍ ČR
31. 07. 2015 10:21
ČKP PROKAZATELNĚ VĚDĚLA, ŽE NEVÍM CO MÁM PLATIT PROTOŽE NEMÁM K DISPOZICI JEJICH DOPIS. NA MÉ OPAKOVANÉ ŽÁDOSTI O ZASLÁNÍ ALESPOŇ KOPIÍ DOKUMENTU NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYCH ÚHRADU PROVEDL REAGOVALA ZNEUŽITÍM MÉ SITUACE A ZA ÚČELEM DALŠÍHO SE OBOHACENÍ V PODOBĚ NÁKLADŮ ŘÍZENÍ PODALA ŽALOBU. TOTO, PRO NÁS BĚŽNÉ OBYVATELE NEKOREKTNÍ JEDNÁNÍ, BOHUŽEL VŠEMOCNÉ BOŽSTVO V PODOBĚ ČESKÉ JUSTICE FORMALISMEM ZAVEDENÝM PO SAMETOVÉ REVOLUCI MASOVĚ DO PRÁVA JAK VIDĚT PODPORUJE.

POKUD SE SOUDCI KE SLOVU SPRAVEDLNOST BUDOU ODVRACET ZÁDY, PAK BŮH OCHRAŇUJ LID TÉTO ZEMĚ.

SHRNUTÍ:
ROČNÍ POJISTNÉ NA VOZIDLO 243,-KČ
SANKCE OD ČKP (za 3 měsíce) 2.700,- KČ (vyjádřeno v ročním vyčíslení NEUVĚŘITELNÝCH více jak 4.300 % ročního pojistného)
ÚROK Z OPOŽDĚNÉ ÚHRADY SANKCE 134,-KČ (vyjádřeno v ročním vyčíslení více jak 50 % ročního pojistného)

NÁKLADY ŘÍZENÍ PŘIZNANÉ SOUDEM 5.324,70 Kč

Jak vidět nestačí mne za nepořádnost potrestat vyčísleným úrokem z nehorázně vysoké sankce, tak jak je mezi námi obyčejnými lidmi ospraveditelné. OBYVATELSTVO JE NUTNÉ OŽEBRAČOVAT A TO ZA PODPORY STÁTU.

V 7. týdnu 2013
(týden od 11.2.2013) Přebírám dopis od společnosti TRANSCOM WORLDWIDE CZECH REPUBLIC s.r.o. (dále jen Transcom) s požadavkem na úhradu částky přesahující výši 3.636 Kč a to na pro mne zcela neznámý účet, s odvoláním na ČESKOU KANCELÁŘ POJISTITELŮ (dále jen ČKP).
13.2.2013 Dopisem ze dne 13.2.2013 žádám společnost TRANSCOM o předložení dokladu na základě kterého je mi platba předepsána (dále jen platební titul) tzn. Výzvu k úhradě zákonného příspěvku nepojištěných DODEJKA 14.2.2013
15.2.2013 Dne 15.2.2013 mne telefonicky kontaktuje neznámá osoba a jménem společnosti Transcom se na základě odeslaného dopisu na moji adresu domáhá odeslání úhrady na pro mne zcela neznámý účet . Tato osoba opakovaně předčítá text, kterým se mne snaží donutit k příslibu, že peníze na účet který mi diktuje odešlu do 22.2.2013 a opakovaně odmítá můj požadavek na předložení Platebního titulu vystaveného ČKP (Výzvu k úhradě zákonného příspěvku nepojištěných) a to alespoň v kopii zaslané na moji e-mail adresu.
16.2.2013 Tato situace mne znepokojuje a skutečnost, že cizí subjekt jménem ČKP bez ochoty předložit právní titul, který by v souladu se zákonem odůvodňoval oprávněnost jeho požadavku, vynucuje vyplacení peněz na účet který mi určí, u mne vzbuzuje důvodné podezření, že se jedná o pokus vylákat ze mne peníze podvodným způsobem. Dopisem ze dne 13.2.2013 se o celé situaci snažím vyrozumět ČKP s žádostí o zaslání alespoň kopie Výzvy k úhradě zákonného příspěvku nepojištěných – za předpokladu, že jsem opravdu dlužen a vyvrácení či potvrzení legitimity v postupu Transcom. DODEJKA 21.2.2013
15.3.2013 Dopisem ze dne 15.3.2013 s ohledem na nečinnost ČKP urguji u ČKP odpovědi a žádosti o zaslání alespoň kopie Výzvy k úhradě zákonného příspěvku nepojištěných – za předpokladu, že jsem opravdu dlužen a vyvrácení či potvrzení legitimity v postupu Transcom. DODEJKA 19.3.2013
26.3.2013 ČKP na mne u Městského soudu v Brně podává žalobu pod spisovou značkou : EPR 76877/2013
30.4.2013 Přebírám dopis od ČKP ze dne 18.4.2013 v zastoupení Mgr. Lubomíra Vdovce (odpověď na moji URGENCI ze dne 15.3.2013), kde mi je konečně poskytnuta kopie Výzvy k úhradě zákonného příspěvku nepojištěných. Zjišťuji, že pohledávka opravdu existuje a současně je potvrzen statut společnosti TRANSCOM jako firmy oprávněné jménem ČKP tuto existující pohledávku vymáhat. Současně jsem informován o podání žaloby na moji osobu.
7.5.2013 Na účet ČKP zasílám požadovanou částku 2.870,- Kč (zákonný příspěvek nepojištěných + náklady uplatnění) – dále předpokládám, že úrok z prodlení bude ČKP vyčíslen v přesné výši ke dni provedení platby (připsání na její účet), na základě čehož budu schopen platbu provést.
15.5.2013 Formuluji dopis panu Mgr. Vdovcovi, ve kterém s odůvodněním žádám o stažení žaloby proti mé osobě a tento dopis následně na jeho adresu odesílám důkaz o převzetí je uložen v archivu, v případě potřeby předložím
12.1.2015 V datové schránce přebírám Usnesení Městského soudu v Brně pod jednacím číslem: EPR 76877/2013 – 11 z jehož odůvodnění mimo jiné vyplývá, že Předmětem řízení je i zákonný úrok z prodlení od 28. 9. 2012 do 9. 5. 2013 ve výši 134,- Kč.
22.1.2015 Na účet ČKP zasílám specifikovanou částku 134,- Kč (zákonný úrok z prodlení)

26.1.2015 Soudu odesílám vyjádření k žalobě včetně výše uvedeného obsahu.
15.7.2015 ROZHODNUTÍ SOUDU: "...Zavinění žalovaného na tom, že žalobkyně vzala svůj návrh zpět, spatřuje soud v tom,
že ze strany žalovaného došlo ke splnění vymáhané povinnosti až po zahájení řízení ve věci samé. Žalobkyni proto bylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení ve výši 5.324,70 Kč.
Re: CHAMTIVOST PRÁVNÍKŮ Z ČKP PODPOROVANÁ JUSTICÍ ČR
31. 07. 2015 19:00
Toto je tristní stav justice ČR.

V případě ČKP měl soudce dle judikatury Ústavního soudu označit žalobu za formulářovou a přiznat náklady řízení ČKP maximálně ve výši jistiny, tj. 2.700 Kč a konkrétně ve Vašem případě neměl soudce přiznat ČKP nic, pokud by ČKP neprokázala, že výzvu, která se zasílá doporučeně, jste převzal.
Re: CHAMTIVOST PRÁVNÍKŮ Z ČKP PODPOROVANÁ JUSTICÍ ČR
02. 08. 2015 13:29
Souhlas s Fencerem, prokazala CKP doruceni vyzvy?
Autor:

Váš email:


Předmět:


Ochrana proti spamu:
Prosím zadejte text (5 znaků), který je zobrazen níže. Je tu z toho důvodu, aby zabránil robotům spamovat diskusní fórum.
ymPCV
Příspěvek: