BBcode nápověda

BBcode je zkratka pro "Bulletin Board code". Jedná se o jazyk se znaky, který může být použit pro fórum k formátování zpráv. Tato nápověda popisuje, jak může být BBCode užíváno v tomto fóru.

Tučný text: [b]...[/b]
Podtržený text: [u]...[/u]
Kurzíva: [i]...[/i]
Přeškrtnutý text: [s]...[/s]

Tyto značky můžete použít ke změne stylu částí textu. Příklady:

[b]Tento text je tučný[/b]
[i]Tento text je kurzívou[/i]
[u]Tento text je podtržený[/u]
[s]Tento text je přeškrtnutý[/s]
[b][i]Tento text[/i] je [s]kombinovaný[/s] kombinovaný[/b]


Příklad se zobrazí takto:

Tento text je tučný
Tento text je kurzívou
Tento text je podtržený
Tento text je přeškrtnutý
Tento text je kombinovaný kombinovaný

Horní index: [sup]...[/sup]
Dolní index: [sub]...[/sub]

Použitím těchto značek se část textu zobrazí jako index. "24 = 16" or "H2O". Příklad:

[sup]Horní index[/sup] normální [sub]dolní index[/sub]

Příklad se zobrazí takto:

Horní index normální dolní index

Barva písma: [color=...]...[/color]

Tato značka se může použít pro barevné odlišení částí textu. Barva musí být ve tvaru platném pro jazyk HTML (např. "blue", "red", "#ff0000", "#888", etc.). Příklad:

Kdo by se obával [color=red]červené[/color], [color=#eeaa00]žluté[/color] a [color=#30f]modré[/color]?

Příklad se zobrazí takto:

Kdo by se obával červené, žluté a modré?

Velikost písma: [size=...]...[/size]

Tato značka se může použít pro změnu velikosti písma částí textu. Velikost musí být ve tvaru platném pro jazyk HTML (např. "12px", "small", "large", etc.). Příklad:

[size=x-small]To[/size] [size=small]vypadá[/size] [size=medium]jako,[/size] [size=large]že[/size] [size=x-large]rostu![/size]

Příklad se zobrazí takto:

To vypadá jako, že rostu!

Centrovaný text: [center]...[/center]

Značka se může použít pro vycentrování částí textu. Příklad:

[center]Jsem rád uprostřed toho všeho[/center]

Příklad se zobrazí takto:

Jsem rád uprostřed toho všeho

Odkaz na obrázek: [img]...[/img]
Odkaz na stránku: [url]...[/url] or [url=...]...[/url]
Odkaz na emailovou adresu [email]...[/email]

Tytro značky jsou pro odkazy na zdroje z internetu. Zde jsou nějaké příklady:

[img]http://www.somesite.com/cool/thumbsup.gif[/img]
[url]http://www.phorum.org[/url]
[url=http://www.phorum.org]Navštivte Phorum.org![/url]
[email]someuser@somesite.com[/email]


Příklady se zobrazí takto:


[www.phorum.org]
Navštivte Phorum.org!
someuser@somesite.com

Formátovaný kód, písmo se stejnou roztečí: [code]...[/code]

V některých případech jako ASCII art, programový kód, tabulky akordů, atd., můžete ve zprávě potřebovat text, který vyžaduje použití této značky. Příklad:
[code]
 _____ _                
| __ \| |                
| |__) | |__  ___ _ __ _  _ _ __ ___ 
| ___/| '_ \ / _ \| '__| | | | '_ ` _ \ 
| |  | | | | (_) | | | |_| | | | | | |
|_|  |_| |_|\___/|_|  \__,_|_| |_| |_|
[/code]
Bez značky [code] dojde ke zhroucení formátovaného textu, jako zde:

_____ _
| __ \| |
| |__) | |__ ___ _ __ _ _ _ __ ___
| ___/| '_ \ / _ \| '__| | | | '_ ` _ \
| | | | | | (_) | | | |_| | | | | | |
|_| |_| |_|\___/|_| \__,_|_| |_| |_|

Se značkou [code] vypadá text takto:
 _____ _                
 | __ \| |                
 | |__) | |__  ___ _ __ _  _ _ __ ___ 
 | ___/| '_ \ / _ \| '__| | | | '_ ` _ \ 
 | |  | | | | (_) | | | |_| | | | | | |
 |_|  |_| |_|\___/|_|  \__,_|_| |_| |_|

Uvozený text: [quote]...[/quote] or [quote=...]...[/quote]

Chcete-li přidat uvozovky do své zprávy, můžete použít tuto značku. Mužete zvolit, zda chcete ke značce zahrnout například také jméno osoby nebo ne. Příklad:

[quote]Phorum je nejlepší![/quote]
[quote=Hamlet - William Shakespeare]
Být či nebýt? To je otázka.
Je důstojnější strpět pomyšlení,
že násilnický osud do nás bije,
nebo vzít zbraň na moře trápení,
a tak s tím skoncovat? Umřít - spát - a dost.
[/quote]


Takto se příklad zobrazí:

Quote:
Phorum je nejlepší!
Quote:
Hamlet - William Shakespeare
Být či nebýt? To je otázka.
Je důstojnější strpět pomyšlení,
že násilnický osud do nás bije,
nebo vzít zbraň na moře trápení,
a tak s tím skoncovat? Umřít - spát - a dost.

Horizontální oddělovací čára: [hr]

K vložení oddělovací čáry do zprávy vložte značku [hr]. Takto bude vypadat výsledek:
Tato značka je vhodná k rozdělení struktury u dlouhých zpráv.